COURSE MATERIALS WEBSITE:       http://www.gimel.es

EEBE (since 2017)

  • Càlcul (Troncal)
  • Càlcul Numèric - Equacions Diferencials (Troncal)
  • Computational Engineering (Optativa)

EUETIB (2000-2016)

  • Matemàtiques I (Troncal)
  • Matemàtiques III (Troncal)
  • Introducció als Elements Finits (Optativa)
  • Càlcul Numèric (Optativa)
  • Un món de fórmules: descobreix les matemàtiques amagades en problemes de la ciència (ALE ofertada a intercampus)

FME

  • Àlgebra lineal numèrica (Troncal Grau en Matemàtiques)