ISBN: 84-689-5261-3  Bibliotècnica  links externs EUETIB Consorci UPC La Factoria